Privacy

GRIN SRL en haar secundaire kantoren en aangesloten bedrijven (afzonderlijk en gezamenlijk “GRIN SRL” genoemd), zullen uw persoonsgegevens met uiterste zorg behandelen. Wij geven om de privacy van degenen die onze sites bezoeken en contact met ons hebben. Hieronder vindt u gedetailleerde uitleg over hoe wij uw gegevens beheren om uw privacy te beschermen. Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen door op de onderstaande link te klikken:

 

Vraag Informatie

 

KENNISGEVING PRIVACY E COOKIES POLICY

volgens art. 13 van de Gedragscode met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (Wett. Decr. nr. 196/2003) en van art. 13 van EU verordening 679/2016

 

GRIN SRL als de Gegevensbeheerder, op grond van en in de zin van art. 13 van Wett. Decr. 30 juni 2003, n. 196 (hierna de "Gedragscode Privacy"), evenals van art. 13 van EU-verordening 679/2016 (hierna de "Privacy Verordening"), en latere wijzigingen en toevoegingen:

 

 • verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en leveranciers (hierna de "belanghebbenden")
 • wil alle gebruikers en/of bezoekers van de www.mygrin.eu site (respectievelijk de "Gebruikers" en de "Site") informeren over het gebruik van persoonsgegevens, logbestanden en cookies verzameld via deze site.

 

Volgens art. 4 van de privacyverordening, wordt met “ "persoonsgegevens" bedoeld: "alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (" belanghebbende"); een identificeerbare natuurlijke persoon die kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks of niet-rechtstreeks, met name een identificatie zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificatie of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit".

 

1.GEGEVENSBEHEERDER, VERANTWOORDELIJKEN VOOR BEHANDELING EN VERANTWOORDELIJKE VOOR GEGEVENSBESCHERMING

 • De gegevensbeheerder is GRIN Srl (C.F. e P.IVA 04956970968 (belastingnummer en Btw nummer), met wettelijke vestiging in VIA DELLE INDUSTRIE, 13, 23896 SIRTORI (LC), e-mail info@mygrin.it
 • De bijgewerkte lijst van verantwoordelijken voor de gegevensverwerking kan op verzoek van belanghebbenden en/of gebruikers worden verstrekt.
 • Het bedrijf heeft geen verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangesteld.

 

2.DOELEINDEN EN WERKWIJZE VOOR DE BEHANDELING VAN KLANTGEGEVENS.

De gegevens van klanten en leveranciers worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. correcte en volledige uitvoering van de verplichtingen van de bestaande contractuele relatie (hierna het "Contract");
 2. administratieve en boekhoudkundige naleving strikt gerelateerd aan het Contract of het opstellen ervan;
 3. voldoen aan specifieke verplichtingen voorzien door wet- en regelgeving of communautaire wetgeving (bijvoorbeeld wetten voor "anti-witwassen van geld");
 4. informeren van de belanghebbende over reclame- en marketinginitiatieven, ook door het sturen van reclame- en/of promotiemateriaal (bijvoorbeeld nieuwsbrieven), door middel van geautomatiseerde hulpmiddelen en/of traditionele contactmethoden.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats, onder het gezag van de gegevensbeheerder, door personen die specifiek zijn aangewezen, geautoriseerd en geïnstrueerd in de verwerking volgens art. 30 van de gedragscode privacy en van art. en art. 29 van het privacybeleid, met behulp van handmatige, informatica en telecommunicatie instrumenten, die strikt betrekking hebben op de doeleinden en in ieder geval van zodanige aard zijn dat ze de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens waarborgen. De verwerking van persoonsgegevens kan ook namens de gegevensbeheerder plaatsvinden door de gegevensverwerkers die specifiek zijn aangewezen volgens art. 29 van de gedragscode privacy en art. 28 van de Privacyverordening.

 

3.DOELEINDEN EN WERKWIJZE VAN BEHANDELING VAN GEGEVENS VAN GEBRUIKERS VAN DE SITE

De gevraagde en verstrekte persoonlijke gegevens dienen om de gebruiker toegang te verlenen tot de site www.mygrin.eu(hierna de "site") en om de volgende diensten (de "Site Diensten") te gebruiken:

 • raadplegen van de Catalogus met producten/diensten;
 • toegang tot de gereserveerde gebieden;
 • om gecontacteerd te worden;
 • toegang tot de dienst om de dichtstbijzijnde verkooppunten van de producten te vinden;
 • de DOWNLOAD-service te gebruiken;
 • Toegang tot de NEWSLETTER-service.

De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 2. om het technisch beheer van de Site uit te voeren;
 3. informeren over al onze reclame- en marketinginitiatieven, ook direct, ook door het sturen van reclame- en/of promotiemateriaal, door middel van geautomatiseerde hulpmiddelen en/of traditionele contactmethoden, bijvoorbeeld door middel van e-mail (de „Newsletter“);
 4. analyseren van voorkeuren, gewoonten, interesses en consumentengedrag, waaronder het type, de frequentie, de locatie van aankopen, om statistieken te verzamelen, specifieke gebruikersprofielen te creëren en voorspellende activiteiten uit te voeren met betrekking tot toekomstige consumptie (hierna de "Profilering");
 5. technische/commerciële informatie te verspreiden (de "Producten/dienstencatalogus");
 6. klanten te informeren over geautoriseerde verkooppunten waarmee contact op kan worden genomen in geval van interesse ("Dealers");
 7. het downloaden van technische en commerciële informatie over producten of diensten mogelijk maken ("Download")

 

De verwerking van gegevens voor de bovengenoemde doeleinden zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de Privacy Code, het Privacy Reglement en alle specifieke branchevoorschriften inclusief de bepalingen van de "Garantieregels voor loyaliteitsprogramma's" van 24 februari 2005 en de "Richtlijnen betreffende verwerking van persoonsgegevens door online profilering "van 19 maart 2015.

In overeenstemming met de "Richtlijnen voor reclame-activiteiten en de strijd tegen spam" van 4 juli 2013, benadrukken we dat de toestemming die wordt gegeven voor het verzenden van commerciële, reclame en marketingcommunicatie via geautomatiseerde hulpmiddelen zich ook uitstrekt tot de traditionele contactmethoden.

De verstrekte gegevens worden voornamelijk verwerkt met informatica-instrumenten onder de bevoegdheid van de gegevensbeheerder, door personen die speciaal zijn aangewezen, bevoegd en geïnstrueerd voor het verwerken in overeenstemming met artikel 30 van de gedragscode privacy en de artikelen 28 en 29 van de privacyverordening. Houd er rekening mee dat geschikte beveiligingsmaatregelen ook worden nageleefd overeenkomstig de artikelen 5 en 32 van de Privacyverordening om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 

4. AUTOMATISCH VERKREGEN GEGEVENS VIA DE SITE - COOKIES

a) Automatisch verkregen informatie

Zoals alle websites gebruikt ook onze site logbestanden, waarin informatie automatisch wordt verzameld tijdens bezoeken. De informatiesystemen en softwareprocedures die worden gebruikt voor het functioneren van de site, verwerven namelijk automatisch informatie tijdens gebruik, waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

De verzamelde informatie is als volgt:

 • Internet Protocol (IP) adres of de domeinnaam van het gebruikte apparaat;
 • type browser en apparaatparameters gebruikt om verbinding te maken met de site;
 • de adressen in de Uniform Resource Identifier (URI) notatie van de gevraagde bronnen of de methode die wordt gebruikt bij het indienen van het verzoek bij de server;
 • naam van de internetserviceprovider (ISP);
 • datum en uur van bezoek;
 • webpagina van herkomst (verwijzing) en afsluiting van de gebruiker;
 • eventueel het aantal klikken;
 • de bestandsgrootte die is verkregen als reactie;
 • de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succes, fout, enz.);
 • andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de informatietechnologie-omgeving van het apparaat.

Deze informatie wordt verwerkt in geautomatiseerde vorm en alleen verzameld in geaggregeerde vorm om de correcte werking van de site te verifiëren.

b) Cookies

De site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op IT-ondersteuning, die het mogelijk maken om bepaalde parameters en gegevens vast te leggen die aan het computersysteem worden doorgegeven, via de gebruikte browser.

Cookies maken daarom een ​​analyse mogelijk van gewoonten bij het gebruik van de site, voor verschillende doeleinden: uitvoering van computerverificatie, toezicht op sessies, opslag van informatie over specifieke configuraties betreffende gebruikers die toegang hebben tot de server, voorkeuren opslaan, enz.

 

Cookies worden onderscheiden in:

 1. Technische cookies: worden gebruikt om te browsen of om een ​​gevraagde dienst te verlenen. Zonder het gebruik van deze cookies kunnen sommige bewerkingen niet worden uitgevoerd of zouden ze ingewikkelder en/of onveiliger zijn.
 2. Profileringscookies: worden gebruikt om de navigatie bij te houden en profielen te maken van smaken, gewoonten, keuzes, enz. Op deze manier kunnen ze naar advertentieberichten van elk apparaat worden verzonden in overeenstemming met de voorkeuren die al in de voorgaande online navigatie werden gemanifesteerd.

 

Toestemming voor het installeren van cookies:

a. Toestemming is niet vereist voor de installatie van technische cookies.

b. Voor de installatie van profileringscookies is toestemming vereist: als men niet wil dat het apparaat profileringscookies ontvangt en opslaat, kunnen de                      beveiligingsinstellingen van de browser worden gewijzigd. Men kan namelijk via de instellingen van de browser die wordt gebruikt om te navigeren, beslissen of men de installatie van cookies op het gebruikte apparaat wil verwijderen en/of voorkomen.

Er dient echter te worden opgemerkt dat door het gebruik van profileringscookies te deactiveren, het niet mogelijk is om ten volle te profiteren van bepaalde functies van de site.

 

Cookies van derden

Tijdens het navigeren op de site kunnen op de terminal/ het apparaat ook cookies worden ontvangen die worden verzonden vanaf andere websites of webservers (hierna "Derden" genoemd). De Derden, die cookies op onze site gebruiken, zijn:

Google:

Facebook:

Hotjar (https://www.hotjar.com/privacy)

 

Door het gebruik van de site wordt het gebruik van Cookies als geaccepteerd beschouwd en wordt toestemming gegeven voor de verwerking van gegevens die door de Derden zijn verzameld.

 

5.VERPLICHTE OF FACULTATIEVE AARD VAN DE TOESTEMMING VOOR VERSTREKKEN VAN GEGEVENS, GEVOLGEN VAN EVENTUELE WEIGERING EN DE JURIDISCHE GRONDSLAG VAN BEHANDELING

Er wordt gespecificeerd dat:

 • het verstrekken van persoonsgegevens verplicht is voor de doeleinden die verband houden met de activiteiten van de onderneming, het sluiten van contracten, het beheer van contacten en het gebruik van de diensten die door de site worden aangeboden, en de juridische grondslagen bestaan ​​ook uit de correcte uitvoering en het beheer van het contract evenals bij de uitvoering van diensten die via de site worden aangeboden.
 • het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht maar facultatief voor doeleinden die verband houden met direct marketing, nieuwsbrieven en profilering, ook via IT-hulpmiddelen. Met verwijzing naar deze doeleinden, is de wettelijke basis van de behandeling elke vrijwillige toestemming (overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a) van de Privacyverordening en art. 23 van de gedragscode privacy). Als u geen gegevens verstrekt, kunnen wij voor deze doeleinden geen contact met u opnemen.

We herinneren u eraan dat u in elk geval en op elk gewenst moment de Gegevensbeheerder kunt vragen om de gegevens te wissen door een eenvoudige mededeling zonder speciale formaliteiten te sturen naar de adressen waarnaar wordt verwezen in art. 1.

 

6.AAN WIE EN IN WELK VERBAND WIJ ONZE GEGEVENS MOGEN DOORGEVEN

De gegevens kunnen binnen de EU in volledige overeenstemming met de bepalingen van de privacycode en de privacyregels worden doorgegeven aan de volgende partijen:

 1. de financiële administratie en/of andere openbare instanties, wanneer dit wettelijk is vereist of op hun verzoek;
 2. de structuren, de instanties en de externe bedrijven waarvan de gegevensbeheerder gebruik maakt voor de uitvoering van samenhangende of instrumentele activiteiten of die het gevolg zijn van de uitvoering van de diensten van de site - inclusief de cloud computing-opslagdienst - aan het verzenden van de Nieuwsbrief en aan de Profileeractiviteit;
 3. aan externe consulenten (bijvoorbeeld voor het beheer van fiscale verplichtingen), indien niet schriftelijk aangewezen als verantwoordelijken voor verwerking.

7. RECHTEN

Wij wijzen er op dat u op elk moment de rechten kunt uitoefenen volgens art. 7 van de gedragscode Privacy en volgens de art. 15, 16, 17, 18, 20 en 21 van de Privacyverordening, door een schriftelijke mededeling te sturen naar het adres van de gegevensbeheerder waarnaar wordt verwezen in het vorige art. 1 en, krachtens dit, te verkrijgen:

 • bevestiging van het al dan niet bestaan van persoonsgegevens met vermelding van de betreffende oorsprong, de juistheid ervan verifiëren of verzoeken om bijwerking, rectificatie, aanvulling;
 • toegang, rectificatie, verwijdering van gegevens of beperking van verwerking;
 • wissen, transformatie in anonieme vorm of blokkeren van gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet.

Men kan zich ook verzetten tegen de verwerking van eerder verstrekte persoonsgegevens.

Met betrekking tot de nieuwsbrief benadrukken we het recht om de beëindiging van de uitgevoerde verwerking te vragen via geautomatiseerde methoden van contact, die zich ook uitstrekken tot traditionele methoden. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om dit recht slechts ten dele uit te oefenen, oftewel het aanvragen van de onderbreking, bijvoorbeeld, van de verzending van reclameboodschappen uitgevoerd door een of meer van de contactmiddelen waarvoor men toestemming heeft verleend.

 

8.DUUR VAN DE BEHANDELING

Persoonlijke gegevens worden bewaard voor een periode bepaald op basis van criteria in verband met de aard en de duur van de overeenkomst en de noodzaak van bescherming van de belangen van de belanghebbende (het kan gaan van 24 maanden voor de profilinggegevens tot 10 jaar voor gegevens van contracten, tot de onbepaaldheid verbonden aan de gegevens die zijn verzameld voor garanties). ).

 

9.BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Via de website worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met passende beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de geldende wetgeving, ook op grond van art. 5 en 32 van de privacyverordening. In dit verband wordt ook de aanneming van passende veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, diefstal, openbaarmaking, onbevoegde wijziging of vernietiging van gegevens die zijn verwerkt te voorkomen, bevestigd.

 

10.WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYKENNISGEVING

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacykennisgeving. In een dergelijk geval worden gebruikers direct op de hoogte gebracht wanneer zij de site opnieuw gebruiken.

 

Deze kennisgeving is uitgegeven in mei 2018.